Carousel imageCarousel imageCarousel image

ผลงานนวัตกรรม

ผลงานนวัตกรรมจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ชื่อผลงาน "เครื่องช่วยตัดเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"