ผลงานนวัตกรรม

ผลงานนวัตกรรมจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ชื่อผลงาน "เครื่องช่วยตัดเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์